Jūnijā nedaudz palielinājies dārzeņu imports

PVD Sanitārās robežinspekcijas informācija liecina, ka jūnijā, salīdzinot ar maiju, pieaudzis Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto burkānu, tomātu un zemeņu apjoms. Jūnijā Latvijā mazāk ievesti gurķi un kartupeļi.

Jūnijā, salīdzinājumā ar maiju, palielinājies ievesto burkānu daudzums. Pagājušajā mēnesī Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 412 tonnas burkānu. Maijā Latvijā tika ievestas 232 tonnas burkānu. Salīdzinot redzam, ka ievesto burkānu daudzums jūnijā ir pieaudzis par 180 tonnām. Visvairāk burkānu Latvijā ievests no Nīderlandes – 167 tonnas un no Francijas – 158 tonnas. Vēl burkāni Latvijā ievesti no Itālijas 72 tonnas, no Vācijas 7 tonnas, no Polijas 4 tonnas, no Lietuvas 1 tonna burkānu.

Nedaudz palielinājies arī Latvijā ievesto tomātu daudzums. Ja maijā tika ievestas 2 187 tonnas tomātu, tad jūnijā ievestas 2 242 tonnas tomātu, kas ir par 55 tonnām vairāk. No Spānijas Latvijā ievestas 853 tonnas tomātu, no Lietuvas 542 tonnas, no Nīderlandes 479 tonnas, no Turcijas 123 tonnas, no Polijas 115 tonnas, no Itālijas 53 tonnas, no Beļģijas 40 tonnas, no Ukrainas 18 tonnas un no Vācijas 15 tonnas tomātu.

Krietni palielinājies jūnijā salīdzinot ar maiju ievesto zemeņu daudzums. Ja maijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 176 tonnas zemeņu, tad jūnijā ieveda 307 tonnas zemeņu, kas ir par 131 tonnu vairāk. Latvijā zemenes tika ievestas no Polijas 176 tonnas, no Spānijas 91 tonnas, no Beļģijas 32 tonnas, no Itālijas un Lietuvas 3 tonnas no katras valsts, un 135 kg zemeņu tika ievesti no Nīderlandes.

Pagājušajā mēnesī Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 525 tonnas gurķu, kas ir par 52 tonnām mazāk nekā maijā, kad Latvijā ieveda 577 tonnas gurķu. No Lietuvas Latvijā ievestas 486 tonnas gurķu, no Spānijas 21 tonna, no Ukrainas 17 tonnas un no Polijas 700 kg gurķu.

Jūnijā samazinājies arī ievesto kartupeļu imports, Ja maijā Latvijā brīvam apgrozījumam ievada 2 877 tonnas kartupeļu, tad jūnijā 2 452 tonnas kartupeļu, kas ir par 425 tonnām mazāk.  Visvairāk kartupeļu Latvijā jūnijā ievests no Itālijas – 957 tonnas, no Dānijas – 885 tonnas. Vēl kartupeļi Latvijā ievesti no Beļģijas 286 tonnas, no Francijas 117 tonnas, no Polijas 81 tonnas, no Ungārijas 42 tonnas, no Īrijas 36 tonnas, no Vācijas 23 tonnas un no Nīderlandes 22 tonnas kartupeļu.

  • Publicēts:
    18.07.2002