Kā var uzzināt, vai izglītības iestāde ir reģistrēta PVD

Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka ikvienam uzņēmumam, kas iesaistās pārtikas apritē, ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). 
 
Par to, vai uzņēmums, tostarp izglītības iestāde, ir reģistrēta un tātad PVD uzraudzīta, var pārliecināties, atverot PVD uzņēmumu reģistru un, ievadot interesējošo objektu.
 
Reģistrā ir redzams arī pēdējais uzņēmuma vērtējums, kas apzīmēts ar burtu A, B vai C.
 
A – pilnībā atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
B – atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, taču konstatētas neatbilstības, kas neietekmē pārtikas nekaitīgumu un drošumu
C – neatbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām 
 
Ja izglītības iestādē tiek nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi, vienalga - gatavots uz vietas, vai ēdiens tiek piegādāts no kāda cita objekta, tai ir jābūt reģistrētai PVD, tāpēc ikviens vecāks, kurš savu bērnu ved, piemēram, uz privātu izglītības iestādi, var pārbaudīt, vai šī iestāde ir reģistrēta PVD.
 
Dati uz 2019. gada 1. pusgadu liecina, ka PVD ir reģistrēti 1656 uzņēmumi, kas nodrošina sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus Latvijas izglītības iestādēs. 
 
Tie, līdzīgi kā slimnīcas, pansionātus un ieslodzījuma vietas apkalpojošie ēdinātāji, ir augsta riska objekti, kurus PVD pārbauda vismaz trīs reizes gadā, bet uzņēmumus, par kuriem saņemtas sūdzības – vēl biežāk.  
 
Plānveida pārbaudes izglītības iestādēs visā Latvijā tiek veiktas katru dienu visa mācību gada laikā.  
 
Šogad PVD izglītības iestāžu ēdinātājus ir pārbaudījis jau 2 165 reizes. 
 
Lai gan PVD pamatfunkcija ir pārtikas nekaitīguma un drošuma kontrole, dienesta inspektori, veicot pārbaudes izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos, pārbauda arī, vai, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, tiek ievērotas izglītības iestāžu audzēkņiem noteiktās uztura normas (PVD šo jomu uzticēts kontrolēt no 2012. gada), kā arī pārtikas produktu piegāžu atbilstību zaļā publiskā iepirkuma prasībām (PVD kontrolē no 2018. gada). Tāpat PVD kopš 2004. gada pārbauda, kā iestādēs tiek īstenota valsts atbalsta programma piena, augļu un dārzeņu  produktu piegādei “Skolas piens” un “Augļi skolai”.
 
Jāpiebilst, ka nevienai no papildus uzdotajām funkcijām, nav piešķirts finansējums to īstenošanai. 
 
Kopumā PVD ir reģistrēti vairāk nekā 30 tūkstoši uzraudzības objekti, kas, izvērtējot riskus, tiek pārbaudīti no vienas līdz četrām reizēm gadā.
 
  • Publicēts:
    18.09.2019