Lielākajā daļā pārbaudīto skolu ēdnīcu konstatētas neatbilstības

156 no pārbaudītajām 184 Latvijas skolu ēdnīcām Pārtikas un veterinārais dienests konstatējis lielākas vai mazākas neatbilstības higiēnas prasībām pārtikas apritē.

Lielākoties skolu ēdnīcās nav bijušas ievērotas vispārējās higiēnas prasības – produkti nav pareizi uzglabāti un marķēti, dažos gadījumos produktiem bija beigušies derīguma termiņi, nav bijusi ievērota personāla higiēna. Tāpat vairāk nekā pusei pārbaudīto ēdnīcu nav bijusi izstrādāta paškontroles sistēma, proti – nav iespējams izsekot produktu plūsmai, nav veikta personāla apmācība higiēnas un paškontroles jautājumos, nav ievēroti tīrīšanas un dezinfekcijas režīmi.

Pārtikas un veterinārais dienests ir sastādījis 8 aktus par nederīgu produktu izplatīšanas apturēšanu, 5 aktus par pārtikas produktu izņemšanu no apgrozības, 18 administratīvos protokolus un 5 brīdinājuma rīkojumus. 12 gadījumos ir uzlikti naudas sodi, bet 2 gadījumos ir apturēta ēdnīcu darbība.

Skolu ēdināšanas blokos dienests pārbaudes var veikt no divām līdz četrām reizēm gadā.

Pārtikas un veterinārā dienesta  uzraudzībā ir 1 051 skolu ēdināšanas bloks. 12 no ēdnīcām pārbaudītas pēc tam, kad dienests ir saņēmis iedzīvotāju sūdzības, bet pārējās ir bijušas plānveida kontroles.

  • Publicēts:
    21.03.2002