Mājputnus joprojām nedrīkst laist ārpus telpām

Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka joprojām ir spēkā Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 73 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"”, ar kuriem ieviestas papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu turēšanā. Papildus prasības noteiktas, lai mazinātu augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem.
 
Lai gan Latvijā augsti patogēnā putnu gripa nav konstatēta, citviet Eiropā šogad reģistrēti 123 augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu ganāmpulkos, tostarp 32 - Polijā, astoņi - Bulgārijā, pa trim - Slovākijā un Vācijā, divi - Rumānijā, divi Čehijā, kā arī viens Ukrainā. Savukārt Ungārijā konstatēti jau 72 augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu ganāmpulkos.
 
Atgādinām, ka no 7. februāra līdz valdības lēmumam, ar kuru ierobežojumi tiks atcelti, ir aizliegta:
 
          1) mājputnu turēšana ārā;
          2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošana mājputniem;
          3) ūdens piegāde mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas putni;
          4) mājputnu izlaišana medījamo putnu krājumu atjaunošanai;
          5) izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām, kā arī piedalīšanās izstādēs, skatēs un tirgos.
 
Papildus mājputnu novietnēs darbiniekiem ir nepieciešams lietot darba vai maiņas apģērbu un apavus. Darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.
 
Mājputnus jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.
 
Prasībai par mājputnu turēšanu slēgtās telpās nav noteikts termiņš! Gan Pārtikas un veterinārais dienests, gan Zemkopības ministrija seko līdzi augsti patogēnās putnu gripas izplatībai Eiropas Savienībā. Tiklīdz tiks saņemta informācija no ornitologiem par ūdensputnu migrācijas beigām, kā arī to, ka putnu gripas uzliesmojumi vairs netiks novēroti mājputnu novietnēs, Zemkopības ministrija virzīs ierobežojumu atcelšanu izskatīšanai valdībā.
 
Tiklīdz ierobežojumi tiks atcelti, PVD par to informēs gan savā tīmekļvietnē, gan plašsaziņas līdzekļos.
 
  • Publicēts:
    08.04.2020