Nīderlandē putniem konstatēta augsti patogēnā putnu gripa; PVD atgādina par biodrošību

Turpinoties gājputnu rudens migrācijai, Eiropas valstīs atkal aktuāla kļūst putnu gripa - Nīderlandē pēdējās nedēļās diviem atrastiem mirušiem paugurknābja gulbjiem un vienam Eirāzijas baltvēderim (pīļu dzimta) apstiprināta augsti patogēnā putnu gripa.
 
Nupat Pārtikas un veterinārais dienests ir saņēmis informāciju no Eiropas Komisijas, ka Nīderlandē augsti patogēnā putnu gripa konstatēta arī fermā ar vairāk nekā 35 tūkstošiem mājputnu, kuri tagad tiks likvidēti.
 
Šis ir pirmais augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojums Eiropas Savienības dalībvalstīs kopš šī gada jūnija.
 
Lai pasargātu mājputnus no iespējamas saslimšanas ar putnu gripu, aicinām mājputnu īpašniekus ievērot biodrošības pasākumus:
 
  • par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveida bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes), nekavējoties jāziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD teritoriālajai struktūrvienībai;
  • jānodrošina, ka nepiederošas personas nepiekļūst mājputnu turēšanas vietām;
  • mājputnu barošanu un dzirdināšanu jāorganizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu;
  • jānodrošina, lai mājputnu barībai un pakaišiem nevar piekļūt savvaļas putni.

 

Plašāka informācija par putnu gripu.

  • Publicēts:
    30.10.2020