No 1. aprīļa izmaiņas kārtībā, kādā robežkontroles punktos tiek veikta kravu kontrole

Aicinām atbildīgos par kravu sūtījumiem, biznesa operatorus un to pilnvarotās personas pirms sūtījuma ievešanas no trešajām valstīm Eiropas Savienībā, pārliecināties, vai attiecīgo sūtījumu ir atļauts ievest caur plānoto  Eiropas Savienības robežkontroles punktu, jo 2021. gada 1. aprīlī stājas spēkā  grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 “Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”, ar kuriem ir precizēti sūtījumu veidi, kurus drīkst ievest ES teritorijā caur PVD robežkontroles punktiem, ņemot vērā tajos  izbūvēto infrastruktūru. 
 
Izmaiņas veiktas, pamatojoties  uz Oficiālās kontroles regulā noteiktajām prasībām robežkontroles punktiem un to kategorijām.
 
Piemēram, caur robežkontroles punktu “Silene”, kas atrodas uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, turpmāk varēs ievest tikai tādus pārtikas produktus un dzīvnieku barību, kas nav dzīvnieku  izcelsmes, un kurai nav nepieciešams speciāls temperatūras režīms. Līdzīgi arī citos robežkontroles punktos tiks veiktas tikai tādu preču kontroles, kuras iespējamas atbilstoši kontroles punktā esošajai infrastruktūrai.
 
ES Komisijas sarakstu ar dalībvalstu kontroles punktiem, var apskatīt ŠEIT.
 
Ievērojot sūtījumu plūsmu caur  robežkontroles punktiem,  tiek mainīti arī PVD robežkontroles punktu darba laiki RKP “Liepājas osta” un “Lidosta “Rīga””. 
 
RKP  “Liepājas osta” darba laiks turpmāk būs no plkst. 9.00 līdz 18.00. 
 
RKP  "Lidosta "Rīga"" darba laiks visu veidu kontrolēm būs no plkst. 9.00 līdz 21.00.
 
Ja atbildīgais operators 24 stundas iepriekš paziņos par gaidāmo kravu, tad  sūtījumu kontrole “Lidostā "Rīga"” tiks veikta arī laikā no 21.00 - 9.00.
  • Publicēts:
    22.03.2021