Par Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles rezultātiem augsta riska pārtikas objektos (22.07. – 28.07.)

Sakarā ar karsto laiku turpinās pastiprināta Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzība augsta riska pārtikas uzraudzības objektos. Joprojām pastiprinātas uzraudzības lokā ir  ātri bojājošos pārtikas produktu uzglabāšanas, realizācijas un tirdzniecības vietas, tirgi, atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kā arī citas pārtikas produktu tirdzniecības vietas.

Pagājušajā nedēļā PVD teritoriālo struktūrvienību pārtikas inspektori pastiprinātu uzmanību veltīja produktu uzglabāšanai un realizācijai. Pārbaužu laikā tika konstatētas 71 neatbilstība higiēnas prasību ievērošanā. No pārbaudītajiem uzņēmumiem 14 gadījumos tas bija Rīgā un Jūrmalā, 10 gadījumos Liepājā, 6 gadījumos Bauskā un Krāslavā, 5 gadījumos Valmierā, Ludzā un  Limbažos. Deviņos republikas rajonos veicot pārbaudes neatbilstības higiēnas prasību ievērošanā netika konstatētas, bet pārējos rajonos to skaits ir zem 5 gadījumiem. Visvairāk higiēnas noteikumu pārkāpumu  ir konstatēts gatavo ēdienu un gaļas produktu, kā arī svaigas gaļas un gaļas izstrādājumu, rūpnieciski ražoto piena produktu uzglabāšanā un realizācijā.

Salīdzinot ar aizpagājušo nedēļu konstatēto pārkāpumu skaits ir samazinājies tikai par 3 gadījumiem, bet Rīgas pilsētā un Jūrmalā, kur aizpagājušajā nedēļā tika konstatēts 21 gadījums, pagājušajā nedēļā bija 14 gadījumi.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārbaudes periodu ir nedaudz samazinājušās konstatētās neatbilstības temperatūras režīma ievērošanā. Pagājušajā nedēļā šāda veida pārkāpumi tika konstatēti 215 gadījumos, no tiem 101 gadījumā Rīgas pilsētā un Jūrmalā, 16 gadījumos Limbažos, 12 gadījumos Valmierā un Liepājā, 11 gadījumos Venstpilī, 8 gadījumos Balvos, 7 gadījumos Rēzeknē.

Produkcijas realizācija pagājušajā nedēļā apturēta 95 gadījumos. Samazinājies izņemtās produkcijas daudzums. Ja aizpagājušajā nedēļā tika izņemti 1 961 kg, tad pagājušajā nedēļā no apgrozības tika izņemti 1 185 kg produkcijas. Realizācijai izņemto produktu vidū vislielāko īpatsvaru sastādīja svaiga gaļa un gaļas izstrādājumi – 794 kg, sasaldēta svaiga gaļa un gaļas izstrādājumi – 150 kg, gaļas produkti, tai skaitā desas, kūpinājumi, galerti, pastētes – 65 kg, rūpnieciski ražotie piena produkti – 62 kg, 39 kg zvejas produktu kulinārijas izstrādājumi.

Par konstatētajiem pārkāpumiem PVD pārtikas inspektori sastādījuši 17 brīdinājuma protokolus, uzlikto sodu skaits 97, soda naudās iekasēti 2 608 lati. Lielākais administratīvie sodu skaits - 26 gadījumos ir uzlikti Rīgas pilsētā un Jūrmalā, 7 gadījumos Rēzeknē un Ludzā.

Pēc veikto pārbaužu rezultātiem konstatēts, ka lielākais pārkāpumu skaits ir bijis konstatēts veikalos – 79 gadījumos, 29 gadījumos tas ir bijis tirgos, 20 gadījumos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, 4 gadījumos izbraukuma tirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, bet 2 gadījumos konditorijas ražotnēs.

Sakarā ar to, ka karstais laiks turpinās, turpinās arī PVD inspektoru veiktās pārbaudes un pastiprināta augsta riska pārtikas objektu uzraudzība.

  • Publicēts:
    30.07.2002