Par Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles rezultātiem augsta riska pārtikas objektos (15.07.-21.07)

Pagājušajā nedēļā Pārtikas un veterinārā dienesta pastiprinātās uzraudzības lokā bija ātri bojājošos pārtikas produktu uzglabāšanas un realizācijas vietas, tai skaitā tirgi, atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, citas sabiedrības masveidā apmeklētās pārtikas produktu tirdzniecības vietas.

PVD struktūrvienību pārtikas inspektori pastiprinātu uzmanību veltīja produktu uzglabāšanas un realizācijas noteikumu ievērošanai karstajā laikā. Pagājušajā nedēļā pārbaudītajos uzņēmumos 74 gadījumos tika konstatēti vispārīgās higiēnas prasību neievērošana. No tiem visvairāk noteikumu pārkāpumu ir konstatēts Rīgā un Jūrmalā – 21 gadījums, kas salīdzinot ar aizpagājušo nedēļu ir par 6 gadījumiem vairāk, kad konstatēja 15 pārkāpumus. 5 gadījumi ir konstatēti Aizkrauklē, Krāslavā, Kuldīgā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārbaudes periodu pieauga gadījumi, kad konstatēja pārkāpumus produktu uzglabāšanas temperatūras ievērošanā. Pagājušajā nedēļā šāda veida pārkāpumi tika konstatēti 297 gadījumos, no tiem 186 gadījumi tika konstatēti Rīgā un Jūrmalā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārbaudes periodu ir samazinājies gadījumu skaits, kad tika apturēta produkcijas realizācija. Ja aizpagājušajā nedēļā produkcijas realizācija bija 126 gadījumos, tad šonedēļ tie ir 96 gadījumi. Palielinājies ir izņemtās produkcijas daudzums, kas pagājušajā nedēļā sastādīja 1961 ka, attiecīgi aizpagājušajā nedēļā bija 476 kg. Realizācijai apturēto produktu vidū lielāku īpatsvaru sastādīja svaiga gaļa – 1074 kg, gatavie gaļas produkti, t. sk. desas, pastētes – 351,87 kg, rūpnieciski ražotie piena produkti – 180 kg, zvejas produktu kulinārijas izstrādājumi – 109 kg.

Pagājušajā nedēļā pieauga gadījumu skaits, kad tika konstatētas neatbilstības temperatūras režīmu neievērošanā svaigai gaļai – 34 gadījumos, 14 gadījumos gataviem gaļas produktiem, 13 gadījumos rūpnieciski ražotiem piena produktiem, bet 32 gadījumos gatavajiem ēdieniem un konditorejas izstrādājumiem ar krēmu.

Par konstatētajiem pārkāpumiem sastādīti 16 brīdinājuma protokoli un PVD pārtikas inspektori sniedza arī konkrētus priekšlikumus pārkāpumu novēršanai. Pagājušajā nedēļā ir pieaudzis arī uzlikto sodu skaits – 94, no kuriem 22 gadījumos tie ir Rīgas pilsētas PVD uzraudzības objektos. Iekasētās soda naudas apjoms – 2860 lati, kas salīdzinot ar aizpagājušo nedēļu ir pieaudzis par 978 latiem.

PVD pārtikas inspektori pēc veikto pārbaužu rezultātiem atzīmē, ka lielākais konstatēto pārkāpumu skaits ir bijis tirgos – 54 gadījumi, 50 dažāda veida pārkāpumi konstatēti veikalos, 16 gadījumos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

Ņemot vērā šīs vasaras karsto laiku, PVD pārtikas inspektori turpinās augsta riska objektu pastiprinātu uzraudzību.

Nākamnedēļ ziņosim par konstatētajiem pārkāpumiem šajā nedēļā.

  • Publicēts:
    24.07.2002