Par Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles rezultātiem augsta riska pārtikas objektos (08.07.-15.07)

Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas inspektori turpināja veikt pastiprinātas kontroles augsta riska pārtikas uzraudzības objektos. Pastiprinātas uzmanības lokā bija ātri bojājušos pārtikas produktu uzglabāšanas un realizācijas vietas, tai skaitā tirgi, atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi un citas pārtikas produktu tirdzniecības vietas.

Pārbaužu laikā PVD teritoriālo struktūrvienību pārtikas inspektori pastiprinātu uzmanību pievērsa produktu uzglabāšanas un realizācijas noteikumu ievērošanai karstajā laikā. Pagājušās nedēļas laikā 88 gadījumos pārbaudītajos uzņēmumos konstatēta vispārīgās higiēnas prasību neievērošana. Visvairāk neatbilstības konstatētas Rīgas pilsētas PVD uzraudzības objektos – 15, Ventspils – 14, Liepājas 10, Daugavpils 8 gadījumos. Higiēnas prasību pārkāpumu skaits pagājušajā nedēļā salīdzinot ar aizpagājušo ir samazinājies.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārbaudes periodu ir pieaudzis gadījumu skaits, kad tika konstatēti pārkāpumi produktu uzglabāšanas temperatūru neievērošanā. Pagājušajā nedēļā šāda veida pārkāpumi tika konstatēti 244 gadījumos, no tiem 130 gadījumi bija tikai Rīgas pilsētā un Jūrmalā. Vēl lielākās neatbilstības ir bijušas Liepājas, Ventspils, Limbažu rajonos.

Pieaudzis ir arī gadījumu skaits, kad tika apturēta produkcijas realizācija. Ja aizpagājušajā nedēļā šis skaitlis bija 72, tad pagājušajā nedēļā tas bija jau 126 gadījumos. Apturētās produkcijas kopējais daudzums bija 457 kilogrami, kas ir mazāks nekā iepriekšējā periodā, kad no apgrozības tika iznemti 1369 kg produkcijas. Realizācijai izņemto produktu vidū lielāko īpatsvaru sastāda svaiga gaļa – 146 kg, gatavie gaļas produkti, t. sk. desas, pastētes u.c. – 130 kg, rūpnieciski ražotie piena produkti – 59 kg, kā arī tika izņemti 28 kilogrami zvejas produktu kulinārijas izstrādājumu.

Par konstatētajiem pārkāpumiem sastādīti 16 brīdinājuma protokoli, dienesta speciālisti sniedza konkrētus priekšlikumus pārkāpumu novēršanai. Pieaudzis ir uzlikto sodu skaits. Pagājušajā nedēļā sodu skaits bija 69, no tiem 42 tikai Rīgas pilsētā un Jūrmalā. Vēl lielākie administratīvi sodi ir uzlikti Liepājas un Jelgavas rajonos. Pagājušajā nedēļā soda naudās iekasēti 1682 lati.

Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori atzīmē, ka lielākais konstatēto pārkāpumu skaits ir konstatēts veikalos, tie ir bijuši 64 gadījumi, tirgos – 61 gadījums un 22 gadījumos tie ir bijuši sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.

  • Publicēts:
    17.07.2002