Parakstīts sadarbības līgums par trakumsērgas vakcīnu izvietošanu Baltkrievijas teritorijā

Šodien Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, tiekoties ar Baltkrievijas Republikas Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas pārstāvjiem, parakstīja sadarbības līgumu par trakumsērgas vakcīnu iegādi un izvietošanu Baltkrievijas Republikas teritorijā lapsu un jenotsuņu imunizācijai.

 

Tā kā Latvija ir brīva no trakumsērgas, lapsu un jenotsuņu vakcināciju PVD ik gadu īsteno 70 – 100 kilometru platā buferzonā Latvijas austrumu pierobežā ar Krieviju un Baltkrieviju. Ņemot vērā trakumsērgas izplatību kaimiņvalstīs - Baltkrievijā un Krievijā, trakumsērgas risks Latvijai un līdz ar to visai Eiropas Savienībai ir pastāvīgs.

 

Lai pasargātu Eiropas Savienības teritoriju no šīs cilvēkiem un dzīvniekiem bīstamās infekcijas slimības, Eiropas Komisija nodrošina finansiālu atbalstu vakcinācijas programmas īstenošanai Eiropas Savienības kaimiņvalstīs – šajā gadījumā – Baltkrievijā. Finanšu palīdzība piešķirta, lai Baltkrievijas kompetentās iestādes iegādātos vakcīnas un tās izvietotu Baltkrievijas teritorijā 70 km buferjoslā gar Latvijas robežu. Vakcinācijas programmas administrēšana notiek ar Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta starpniecību un atbalstu, tādēļ ir būtiska savstarpēja sadarbības līguma noslēgšana.

  • Publicēts:
    18.09.2019