Pārtikas un veterinārā dienesta preses konference par 2002 gada 1. ceturksnī paveikto

Preses konferencē Pārtikas un veterinārais dienests informē:
•                    par veiktajām pārbaudēm pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos un dzīvnieku novietnēs (PVD direktors Vinets Veldre),

•                    par robežkontroles rezultātiem, aizturētajām, Latvijā neielaistajām kravām, noņemtajiem pārtikas paraugiem, veiktajiem izmeklējumiem un konstatētajām neatbilstībām (PVD Sanitārās robežinspekcijas priekšniece Iveta Šice – Trēde),

•                    par govju sūkļveida encefalopātijas laboratorisko diagnostiku, trakumsērgas izplatības kontroli, govju leikozes likvidēšanas gaitu, toksisko vielu klātbūtni pārtikas produktos, mikrobioloģisko nekaitīguma kritēriju kontroli pārtikas produktos, kā arī situāciju Latvijā pārtikas parazitoloģisko izmeklējumu jomā (PVD Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra direktors Rafaels Joffe), 

•                    noslēgumā – žurnālistu jautājumi

  • Publicēts:
    15.04.2002