Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Sanitārā robežinspekcija nedēļā no 8. līdz 14. aprīlim pārbaudījusi 3 989 importa, 218 eksporta un 1 836 tranzīta preču kravas

Neielaiž Latvijā vairākas kartupeļu kravas

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Beļģiju un Poliju vairākas kartupeļu kravas, jo tās nav atbildušas mūsu valstī noteiktajām nekaitīguma un drošuma prasībām.

Noņemot paraugus no četrām kartupeļu kravām un nosūtot tos laboratoriskajiem izmeklējumiem, konstatēts, ka kartupeļos ir pārsniegta pieļaujamā pesticīdu atliekvielu norma. 20 tonnas kartupeļu nosūtītas atpakaļ uz Poliju, 24 tonnas tiek gatavotas izvešanai uz Beļģiju, savukārt vēl divas no Beļģijas vestas kartupeļu kravas, katrā no tām – 22 tonnas kartupeļu, tiks izvestas uz Krieviju.

Vēl divas kartupeļu kravas, viena Polijas un otra Beļģijas, aizturētas un atrodas muitas zonā līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai.

Neielaiž Latvijā aizdomīgas zivis

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Norvēģiju trīs saldētu zivju kravas, jo nav bijis iespējams noskaidrot zivju ražošanas datumu.

Pārbaudot kravu, robežinspektori konstatējuši, ka uz zivju iepakojumiem ir divas etiķetes. Viena no tām liecina, ka zivis ražotas pērnā gada septembrī, bet otra – šī gada martā. Ja patiesībai atbilst pirmais marķējums, tad zivīm ir beidzies derīguma termiņš un tās vairs nav lietojamas uzturā. Tādēļ inspektori pieņēma lēmumu visas trīs kravas, kopumā – 72 tonnas, Latvijā neielaist.

Latvijas prasībām neatbilstoša marķējuma dēļ atpakaļ uz Poliju nosūtīta arī augu aizsardzības līdzekļu krava. Bet uz Lietuvu izvesta medikamentu krava, kuras pārvadātājs nav varējis uzrādīt ievešanas atļauju.

Vairāk ieved cūkgaļu un cūkas

Pagājušajā nedēļā Latvijā no Igaunijas un Lietuvas brīvam apgrozījumam ievestas 2 027 dzīvas cūkas, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija. Tas ir par 85 cūkām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Vairāk ievesta arī cūkgaļa. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 113 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā no Vācijas, Lietuvas un Igaunijas ievestas 158 tonnas cūkgaļas, kas ir par 45 tonnām vairāk.

Ieved vairāk dārzeņu

Pagājušajā nedēļā palielinājies tomātu, kartupeļu, burkānu un gurķu imports, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija.

Pagājušajā nedēļā Latvijā ievesta 741 tonna kartupeļu, kas, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, ir par 203 tonnām vairāk.

Tomātu imports pieaudzis no 111 tonnām aizpagājušajā līdz 172 tonnām pagājušajā nedēļā.

Vairāk ievesti arī burkāni. Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 39 tonnas burkānu, kas ir par 10 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Pieaudzis arī gurķu imports. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 60 tonnas gurķu, tad pagājušajā nedēļā ievestas 139 tonnas gurķu, kas ir par 79 tonnām vairāk.

  • Publicēts:
    18.04.2002