Pārtikas un veterinārais dienests aicina būt modriem

Iestājoties karstam laikam, Pārtikas un veterinārais dienests aicina tirgotājus būt uzmanīgiem tirgojot, bet pircējus būt modriem, iegādājoties ātri bojājošos pārtikas produktus.

Pārtikas produktu tirgotājiem jāatceras, ka augsta riska pārtiku, proti – tādu, kas ātri bojājas un kurā īsā laikā var pavairoties dažādu slimību ierosinātāji, visos pārtikas aprites posmos jāuzglabā tikai un vienīgi aukstumā, atbilstoši šo produktu uzglabāšanas režīmiem, kurus ir norādījis ražotājs. Galvenokārt tā ir temperatūra no 0 līdz + 8 grādiem.

Par augsta riska pārtikas produktiem var uzskatīt, piemēram, visus piena produktus – sākot ar jogurtiem un beidzot ar biezpiena sieriņiem, kūkas ar krēma pildījumu, dažādus pudiņus, tik ļoti iecienīto veldzēšanās produktu – saldējumu, gaļu un gaļas produktus, kā arī zivis.

Vislabvēlīgākā vide, kurā pavairoties mikrobiem, ir temperatūra no + 25 līdz + 35 grādiem.

Attiecībā uz tirdzniecības personālu, jāatceras, ka vasarā īpaši jāparūpējas par to, lai tirdzniecības vietā būtu visi nepieciešamie apstākļi personīgās un darba vides higiēnas ievērošanai.

Pircējus aicinām īpašu uzmanību pievērst pārtikas produktu fasējumam un marķējumam uz kura ir norādīts, kas ir tā ražotājs, kāds ir tā derīguma termiņš un kādā temperatūrā produkts uzglabājams.

Termometram aukstuma vitrīnā ir jābūt novietotam tā, lai pircējs var pārliecināties, ka kārotais produkts tik tiešām ir uzglabāts pareizā temperatūras režīmā.

Jāatceras, ka pārtikas produktus nedrīkst uzglabāt uz grīdas, savukārt tiem pārtikas produktiem, kas nav fasēti, jāatrodas nosegtos traukos. Lai izvairītos no dažādām ar pārtiku saistītām saslimšanām, aicinām patērētājus produktus iegādāties no labi zināmiem izplatītājiem.

Ja pircējam ir aizdomas par saindēšanos ar pārtiku, tam nekavējoties ir jāgriežas pie sava ģimenes ārsta, kurš noteiks saslimšanas cēloņus un nozīmēs ārstēšanos.

Pircējam būtu jāsaglabā pirkuma čeks līdz produkta patērēšanas brīdim, lai nepieciešamības gadījumā tas varētu izteikt pretenzijas pret tā izplatītāju vai ražotāju. Taču arī tad, ja čeks nav saglabājies, pircēji var griezties sava rajona Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā pārvaldē vai arī zvanīt uz dienesta uzticības telefonu 7027402, kur automātiskajā atbildētājā ir iespējams atstāt maksimāli precīzu informāciju par to, kurā vietā produkts iegādāts, kas ir izraisījis pircēja neapmierinātību, kā arī vēlams norādīt tirdzniecības vietas adresi.

Dienests, pamatojoties uz sniegto informāciju, veiks šo uzņēmumu ārpuskārtas pārbaudes.

Ja pārkāpumi būs būtiski, var tikt pieņemts lēmums par produktu izplatīšanas apturēšanu, iznīcināšanu, uzņēmuma darbības apturēšanu, kā arī  soda sankciju piemērošanu vainīgajām amatpersonām.

Ja pārkāpumi nebūs ievērojami, dienests sniegs rakstiskas rekomendācijas neatbilstību novēršanai, noteiks termiņu, kurā tās ir jānovērš un kontrolēs neatbilstību novēršanas izpildi.

  • Publicēts:
    10.05.2002