Pārtikas un veterinārais dienests laboratoriski pārbaudīs nelegālo gaļu

Nelegāli Latvijā ievesto gaļu, kuru Kontrabandas apkarošanas centrs sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu atklāja vairumtirdzniecības noliktavā Mangaļsalā, laboratoriski pārbaudīs, lai noskaidrotu vai tā nav inficēta ar cilvēkiem un apkārtējai videi kaitīgām vielām.

Pārtikas un veterinārā dienesta direktors Vinets Veldre uzsver, ka dienesta uzdevums nav „tvarstīt kontrabandistus”, bet gan pārliecināties, ka legāli Latvijā ievestā gaļa atbilst nekaitīguma un drošuma prasībām. Mangaļsalā atklātā gaļa, kuras apjoms lēšams ap 300 tonnām, ievesta no aizliegtām valstīm – putnu gaļa no Ķīnas, cūkgaļa no Brazīlijas, bet maltā gaļa, kuru Latvijā ievest ir aizliegts ar likumu, no Francijas un Nīderlandes. Tādēļ Pārtikas un veterinārais dienests, lai pārliecinātos, ka nelegālā gaļa nav kaitīga cilvēku veselībai un apkārtējai videi, noņems paraugus un nosūtīs tos izmeklēšanai uz PVD Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centru.

„Tas, protams šajā lietā neko nemainīs”, pauž Pārtikas un veterinārā dienesta direktors Vinets Veldre, „kravas nav uzrādītas PVD Sanitārās robežinspekcijas kontrolei, gaļai nav neviena pavaddokumenta, tā ir ievesta no valstīm, no kurām Latvijā vispār gaļu ievest nedrīkst, jo tajās ir konstatētas dzīvnieku infekcijas slimības, kas var kaitēt cilvēku veselībai. Tas, vai laboratoriski mēs kaut ko konstatēsim, lietas būtību nemainīs. Gaļa valstī atrodas nelikumīgi!”

Pārtikas un veterinārais dienests par laboratorisko izmeklējumu rezultātiem informēs arī iekšlietu struktūras, kuras nodarbojas ar lietas izmeklēšanu. Izmeklējumu rezultāti varētu būt zināmi nākamās nedēļas vidū.

  • Publicēts:
    16.05.2002