Pirms Lieldienām iepērcies droši

Plānojot pārtikas produktu pirkumus ilgākam laikam - gan svētkiem, gan ikdienai, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina uzmanību pievērst pārtikas produktu derīguma termiņam un iegādāties tikai tādus produktus un tādā daudzumā, cik var paspēt izlietot derīguma termiņa ietvaros. 
 
Iepērkoties, jāraugās, kādos apstākļos pārtikas produkti ir uzglabāti tirdzniecības vietā un vai to iepakojums nav bojāts. Mājās pārtikas produkti jāuzglabā tādos apstākļos un temperatūrā, kā to marķējumā norādījis ražotājs.
 
Atgādinām, ka uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar jebkādu pārtikas produktu tirdzniecību internetā, vienalga, vai tie šos produktus ražo, vai tikai izplata, ir obligāti jābūt reģistrētiem PVD un, veicot pārtikas produktu piegādes, jāievēro higiēnas prasības, sākot ar tīrību un beidzot ar atbilstošas temperatūras nodrošināšanu produktu pārvadāšanas laikā. 
 
Par to, vai pārtikas ražotājs/ izplatītājs ir PVD reģistrēts, var pārliecināties ŠEIT.
 
PVD aicina neiegādāties nezināmas izcelsmes, apšaubāmas kvalitātes pārtikas produktus no PVD nereģistrētiem pārtikas produktu ražotājiem un/ vai izplatītājiem. Nezināmas izcelsmes produkti apdraud patērētāju veselību, jo tie var būt ražoti, pārvadāti un izplatīti nepiemērotos higiēnas apstākļos un neatbilstošā temperatūrā, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku.  
 
Olas
 
 • Olu derīguma termiņš ir 28 dienas no dēšanas. Vadoties pēc tā, ražotājs uz olu iepakojuma norāda derīguma termiņu, kura ietvaros olas jāizlieto. 
 
 • Uz olas redzamais marķējums nozīmē sekojošo:
 
 • pirmais cipars uz olas apzīmē dējējvistu turēšanas metodi (1 - brīvā turēšana; 2 – dēšana kūtī; 3 – dēšana sprostos; 0 – bioloģiskā ražošana); 
 • burti apzīmē ražotājvalsti, piemēram, LV - Latvija; LT - Lietuva; EE - Igaunija; FI - Somija;
 • noslēdzošā ciparu kombinācija apzīmē dalībvalsts noteikto olu ražošanas uzņēmuma identifikācijas numuru (ciparu kombinācija, piem., 1234...).
 
Piemērs, kā varētu izskatīties kods uz olas: 3LV1234
 
 • Tā kā nav pietiekamas garantijas, ka trešajās valstīs (tajā skaitā Ukrainā) tiek nodrošināta dējējvistu turēšana atbilstoši Eiropas Savienības (ES) labturības normām, tad, importējot olas uz ES, marķējumā norādīts “Dējējvistu turēšanas metode - ES standartiem neatbilstoša”.
 
 • Olas drīkst tirgot arī saimniecības, kas saņēmušas atļauju olu tirdzniecībai nelielā apjomā tieši galapatērētājam. 
 
 • Ja olas nav iepakotas, olu tirdzniecības vietā patērētājam redzamā vietā jābūt norādītai sekojošai informācijai: ražotāja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, novietnes numurs datu centra reģistrā un adrese; putnu suga, no kuras iegūtas olas; olu izdēšanas datums; olu derīguma termiņš; atļaujas numurs; olām, kas iegūtas no Gallus Gallus sugas putniem, jānorāda arī izmantotais dējējvistu turēšanas veids.
 
 • Olas var uzglabāt vai nu ledusskapī, vai nu ārpus tā - istabas temperatūrā, taču uzglabāšanas temperatūrai jābūt nemainīgai, jo temperatūras svārstības varētu veicināt olu bojāšanos.
 
 • Krāsojot olas, iesakām izmantot, vai nu jau ierastos augu valsts materiālus, piemēram, sīpolu mizas, vai arī veikalos nopērkamās, Lieldienu olu krāsošanai paredzētās, pārtikas krāsvielas. Krāsojot olas ar tām, jāievēro preces marķējumā norādītā krāsas lietošanas instrukcija.
 • Publicēts:
  31.03.2021