PVD konstatē nelegālu putnu gaļas sadales uzņēmumu

Pārtikas un veterinārais dienests kādā noliktavā Lubānas ielā atklājis nelegālu ražotni, kurā higiēnas prasībām neatbilstošos apstākļos notika nezināmas izcelsmes putnu gaļas sadalīšana, tālākai izplatīšanai tirdzniecības vietā Rīgas Centrāltirgū.
 
Pārbaudes laikā atklājies, ka uzņēmums, kas drīkst nodarboties tikai ar gaļas produktu uzglabāšanu, veic arī citas, ar dzīvnieku izcelsmes produktu apstrādi saistītas, darbības, kas obligāti reģistrējamas un arī atzīstamas PVD.
 
Putnu gaļas sadale notika nepiemērotās telpās, bez nepieciešamās temperatūras, aprīkojuma un tekoša ūdens padeves.
 
Produkcija nebija atbilstoši marķēta un tai nebija izcelsmi apliecinošu dokumentu.
 
No apgrozības izņemta gandrīz viena tonna putnu gaļas.
 
Uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā.
 
  • Publicēts:
    13.08.2019