Stājusies spēkā jaunā ES dzīvnieku veselības regula, un līdz ar to prasības attiecībā uz kombinēto produktu ievešanu no trešajām valstīm

2021. gada 21. aprīlī stājās spēkā jauns Dzīvnieku veselības tiesību akts - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā, ar kuru noteiktas prasības slimību profilaksei, biodrošībai, informācijai par slimībām, izsekojamībai, marķēšanai, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanai Eiropas Savienībā (ES), to importam, dzīvnieku lipīgo slimību uzraudzības principiem, izskaušanas un uzraudzības metodēm un citiem ārkārtas pasākumiem.
 
Līdz ar Dzīvnieku veselības tiesību akta spēkā stāšanos, visā Eiropas Savienībā (ES) ir uzsākta arī Komisijas Īstenošanas un Deleģēto aktu piemērošana dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu robežkontroles jomā. 
 
Tas nozīmē, ka, ievedot Latvijā ilgi uzglabājamus kombinētos produktus, kas satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (pienu, olas, izņemot pārstrādātu gaļu) un kuriem transportēšanas un uzglabāšanas laikā nav nepieciešami kontrolēti temperatūras apstākļi, ir jāpievieno pārtikas apritē iesaistītā importētāja aizpildīts un parakstīts privātais apliecinājums, kura paraugs  ir noteikts Regulas (ES) 2020/2235 V pielikumā. Veidlapa latviešu un angļu valodā pieejama ŠEIT.
 

 

  • Publicēts:
    22.04.2021