Uz Baltkrievijas un Latvijas robežas Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudes veiks diennakts režīmā

Otrdien, 30. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm. Izmaiņas noteikumos paredz Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) darbinieku nodrošināšanu robežkontroles punktos uz Baltkrievijas un Latvijas robežas robežkontroles pārbaudes veikšanai diennakts režīmā.


Kontroles punktos “Pāternieki” un “Silene” uzņēmējiem būs iespēja pārvadāt PVD kontrolei pakļautās kravas visu diennakti, tādējādi veicinot starptautisko tirdzniecību un samazinot administratīvo un arī finansiālo slogu, kas rodas transportlīdzekļu dīkstāves dēļ robežšķērsošanas vietās.

 

Sākotnēji bija plānots, ka kontroles punktā “Vientuļi” uz Krievijas un Latvijas robežas nodrošinās pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, augu izcelsmes dzīvnieku barības un fitosanitāro kontroli visu diennakti, līdz ar to šajā robežšķērsošanas vietā tika izveidotas piecas amata vietas kontroles nodrošināšanai. Izvērtējot gan no Krievijas Federālā muitas dienesta, gan no Ārlietu ministrijas saņemto informāciju par Krievijas robežšķērsošanas vietas “Ludonka” pievadceļa un tilta pār Kuhvas upi tehnisko stāvokli, kas neatbilst drošības prasībām kravu transportlīdzekļu kustībai, ir skaidrs, ka pagaidām robežšķērsošanas vietā “Vientuļi” nebūs nepieciešams nodrošināt PVD kontrolei pakļauto kravu robežkontroli pilnā apjomā. Savukārt citāda situācija ir izveidojusies kontroles punktos uz Baltkrievijas un Latvijas robežas “Pāternieki” un “Silene”, kuros pēdējo gadu laikā strauji palielinājies kontrolējamo kravu skaits.

 

ZM ierosināja kontroles punkta “Vientuļi” darbības nodrošināšanai izveidotās četras amata vietas uz laiku līdz kontroles punkta darbības uzsākšanai iepriekš plānotajā apjomā izmantot robežkontroles nodrošināšanai diennakts režīmā kontroles punktā “Pāternieki” (fitosanitārā kontrole) un kontroles punktā “Silene” (pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, augu izcelsmes dzīvnieku barības un fitosanitārā kontrole).


Izmaiņas robežkontroles punktu darba laikā stāsies spēkā 2018. gada 1. februārī. Plašāka informācija par izmaiņām Ministru kabineta (MK) 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 “Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm” pieejama MK tīmekļvietnē. 

 

Informācijas avots - Zemkopības ministrija

  • Publicēts:
    30.01.2018