Valdība piešķir finansējumu Ukrainas izcelsmes olu uzraudzībai un kontrolei

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par nepieciešamo papildu finansējumu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu uzraudzībai un kontrolei. Ar informatīvo ziņojumu otrdien, 18. jūnijā, iepazīstināta valdība. 

 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) 2019. gadā ir konstatējis salmonellas Ukrainas izcelsmes olu produktos. Lai nodrošinātu sabiedrības veselības augsta līmeņa aizsardzību, uzraugot un atklājot atliekvielu rašanās avotus, PVD veic arī zāļu atliekvielu monitoringu. 

 

Pēdējā laikā ir palielinājies importēto olu un olu produktu daudzums no Ukrainas. Lai nepakļautu patērētājus bīstamās pārtikas infekcijas – salmonelozes – draudiem, kā arī kontrolētu zāļu atliekvielu klātbūtni dzīvnieku izcelsmes produktos, PVD turpmākos mēnešus plāno veikt pastiprinātu visu importēto Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu kontroli, tā nodrošinot patērētāju veselības aizsardzību.

 

Kontroles un uzraudzības veikšanai Ministru kabinets lēma Zemkopības ministrijai no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” turpmākajiem trim 2019. gada mēnešiem piešķirt 58 756 eiro, no šīs naudas 48 728 eiro paredzot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” un 10 028 eiro – PVD. 

 

Vairāk informācijas par ZM informatīvo ziņojumu varat gūt Ministru kabineta tīmekļvietnē - informatīvais ziņojums “Par nepieciešamo papildu finansējumu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu uzraudzībai un kontrolei" un rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. 

  • Publicēts:
    18.06.2019