ZM: Ēdināšanas un pārtikas iestāžu personālam ir būtiska loma pārtikas drošības prasību ievērošanā

Zemkopības ministrija ir apkopojusi Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa aicinājuma laika posmā no 01.10.2019. līdz 08.11.2019. veiktajās pārbaudēs izdarītos secinājumus. PVD veica 1038 pārbaudes 862 Latvijas pirmskolas izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos, tai skaitā atkārtotas pārbaudes vairākos uzņēmumos. Veikto pārbaužu rezultātā daudzos uzņēmumos konstatēta virkne pārkāpumu, kas saistīti ar vispārīgo higiēnas prasību neievērošanu, nepieciešamību uzlabot uzņēmumu paškontroles sistēmas, kā arī rūpīgāk kontrolēt zaļā iepirkuma nosacījumu ievērošanu. Ministrija uzskata, ka īpaši satraucoši ir konstatētie pārkāpumi attiecībā uz higiēnas prasība neievērošanu, jo gandrīz visos pārbaudītajos uzņēmumos konstatētas gan problēmas ar personāla higiēnu, gan inventāra un pārtikas produktu dezinfekciju, lai nodrošinātu drošu pārtikas apriti.
 
 
Izvērtējot PVD veiktos secinājumus, Zemkopības ministrija norāda, ka joprojām pārtikas apritē iesaistītos uzņēmumos lielu lomu spēlē cilvēciskais faktors – pat situācijās, kad ir nodrošināta laba infrastruktūra un piemērots inventārs, darbinieka nezināšana vai nolaidība var izraisīt infekcijas slimības izplatīšanos, neievērojot elementāras un pašsaprotamas drošības prasības – roku mazgāšanu un dezinfekciju. Attiecībā uz personīgās higiēnas prasību ievērošanu, ievērojama nozīme ir tieši katra darbinieka atbildības sajūtai, ne tikai uzņēmuma darbības atbilstībai normatīvo aktu prasībām. Tāpēc nozares kontekstā ir jāpievērš uzmanība iespējamai minimālo izglītības prasību pārskatīšanai pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu darbiniekiem, nodrošinot kvalitatīvākas apmācības gan profesionālajās izglītības iestādēs, apgūstot profesiju, gan arī apmācībās, ko organizē darba devējs, lai darbinieki būtu zinošāki un disciplinētāki paškontroles prasību ievērošanā. 
 
 
Zemkopības ministrija, ņemot vērā to, ka 2019. gada rudenī plašāku publisku rezonansi izpelnījās vairāki infekcijas slimību uzliesmojumi, norāda, ka atbilstoši statistikas datiem ar šāda veida infekcijas slimībām vidēji gadā slimo 2000 līdz 3000 cilvēki (ar salmonelozi 300-400 cilvēku, ar vīrusu zarnu infekcijām – 2000-3000 cilvēku) . 2019. gada rudenī masu medijos aktualizētie infekcijas slimību uzliesmojumi norāda uz sabiedrības lielāku ieinteresētību par sabiedrības veselību un pārtikas aprites drošumu. Neskatoties uz to, ka faktiski šajā laika posmā bijuši arī citi gadījumi dažādos ēdināšanas uzņēmumos, kas nav izsaukuši tik lielu sabiedrības rezonansi, ir svarīgi atgādināt, ka pārtikas apritē – strikti regulētā nozarē – galvenokārt ir runa par atsevišķiem lokalizētiem gadījumiem, kas, diemžēl, daudzos gadījumos saistīti ar cilvēcisko faktoru. Jānorāda, ka šajā situācijā nav pamatojuma izdarīt secinājumus par sistēmiskiem pārkāpumiem, kas būtu cēlonis infekcijas saslimšanas gadījumu ārkārtējai izplatībai salīdzinājumā pret iepriekšējiem gadiem.
 
 
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, konstatējot būtiskus pārkāpumus, PVD savas kompetences ietvaros var pieņemt lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu. Tajā pašā laikā pārbaudes rezultātā konstatētas nepilnības un novirzes no pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām pašas par sevi nenorāda, ka uzņēmuma darbība būtu jāaptur, ja uzņēmums kopumā ievēro iepriekš minētās prasības. Būtiski uzsvērt, ka 2019. gadā PVD kopumā ir apturējis vairāk kā 40 sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbību, t.sk. arī pirmsskolu izglītības iestāžu ēdināšanas blokus ārpuskārtas pārbaužu laikā.
 
 
Zemkopības ministrija tāpat vērš uzmanību, ka nereti konstatētie pārkāpumi saistīti ar pārtikas produktu ražotāju un piegādātāju atbildību, veicot nepilnīgu kontroli par pārtikas produktu drošību. Ņemot vērā, ka pārtikas produktu ražotāju un piegādātāju atbildība saistīta ne tikai ar sabiedriskās ēdināšanas sektoru, bet arī pārtikas produktu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, pārtikas produktu droša aprite ir Zemkopības ministrijas prioritāte.
 
 
Pērnā gada septembrī un oktobrī, veicot lielāko vistas gaļas piegādātāju pastiprinātu kontroli, PVD konstatēja Salmonella enteritidis baktērijas klātbūtni vistas gaļā, ko Latvijas tirgū piegādāja Polijas uzņēmums “Cedrob S.A.”. Sadarbībā ar lielākajiem gaļas vairumtirgotājiem SIA “Gaļsaimnieks” un SIA “EVBL” PVD operatīvi konstatēja un apziņoja vairāk nekā 40 ēdināšanas un tirdzniecības uzņēmumus visā Latvijas teritorijā, kas bija iepirkuši gaļu no inficētās partijas. Operatīvi darbojoties, daļa no inficētās gaļas, pirms tā nonāca pie patērētājiem, tika izņemta no aprites. Pašreiz Latvijas vistas gaļas piegādātāji nesadarbojas ar Polijas gaļas piegādātāju. Saskaņā ar laboratorisko testu rezultātiem inficētā vistas gaļa no “Cedrob S.A.” nav bijusi par iemeslu publiskajā telpā plaši izskanējušajiem infekciju uzliesmojumiem saistībā ar SIA “Baltic Restaurants Latvia” Liepājā un u/v “Stockmann”, un Smiltenes skolā. Laboratoriskās pārbaudes apstiprina, ka saslimšanu iemesls ir norovīrusa infekcija. Tāpat  laboratoriski nav apstiprināta saikne starp Salmonella enteritidis no “Cedrob S.A.” un  saslimšanas gadījumiem Siguldā.
 
 
Zemkopības ministrija atbalsta Slimību profilakses un kontroles centra publiski izplatīto aicinājumu iedzīvotājiem rūpīgi ievērot personīgo higiēnu, kas jo īpaši attiecas uz roku dezinfekciju un mazgāšanu, lai izvairītos no saslimšanas, ņemot vērā to, ka aukstajā laika periodā – ziemas un pavasara mēnešos – īpaši aktīvi izplatās dažādas vīrusu saslimšanas.
  • Publicēts:
    27.01.2020