Nr. PVD 2016/04/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2016/04/AK

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšana uz to likvidēšanas vietām

 

Paziņojums ievietots PVD mājas lapā 30.11.2016. 15.35

Paziņojums par līgumu iesniegts publicēšanai IUB mājas lapā 25.11.2016.

 

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Mārtiņš Seržants

e-pasts: martins.serzants@pvd.gov.lv,

tālr. 67027586

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv,

tālr. 63713903

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

27.12.2016. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 27.12.2016. plkst. 13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2016/04/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 07.02.2017. 15.55

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu nosūtīts publicēšanai IUB mājas lapā: 07.02.2017.

 

Līguma nosaukums:

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšana uz to likvidēšanas vietām

Līguma izpildītājs:

Iepirkuma procedūra tika izbeigta bez rezultāta