ĀCM ierobežojumi/ interaktīvā karte

© Karšu izdevniecība Jāņa sēta

Situācija uz 07.11.2019

 

KARTE PILNĀ IZMĒRĀ

 

Lai uzzinātu, kādi ir mājas un meža cūku un citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas ierobežojumi, kādi ir mājas un meža cūku gaļas, kā arī to izstrādājumu un produktu izplatīšanas ierobežojumi attiecīgajā teritorijā, 

nospiediet kartē izvēlēto pagastu un izlasiet aktuālo informāciju!

Par noteikto ierobežojumu izņēmumiem un produkcijas realizācijas iespējām detalizētāku informāciju aicinām iegūt, sazinoties ar savu teritoriālo PVD pārvaldi.

Apzīmējumi

 - Karantīnas kritiskā teritorija (III riska teritorija)

- Karantīnas inficētā teritorija (II riska teritorija)

- Karantīnas riska teritorija (I riska teritorija)

- Savvaļas cūku karantīnas teritorija

- Mājas cūku gadījumi, kas jaunāki par 40 dienām

- Mājas cūku gadījumi, kas vecāki par 40 dienām

- Meža cūku gadījumi, kas jaunāki par 90 dienām

- Meža cūku gadījumi, kas vecāki par 90 dienām

- Meža cūku blakusproduktu konteineru atrašanās vietas

___ - Pagastu robežlīnija