ĀCM ierobežojumi/ interaktīvā karte

Lai uzskatāmi sekotu līdzi situācijai, sadarbībā ar AS Latvijas Valsts meži (LVM), ir izveidota jauna interaktīva ĀCM karte, kur ir iespēja mainīt informācijas atspoguļošanas slāņus. 
 
Ir pieejami 3 dažādas fona kartes, kā arī īnformācija, kas saitīta ar ĀCM, t.sk. ierobežojumu teritorijas.
  
Labajā augšējā stūrī ir instrumentu josla, kur, izvēloties slāņu saraksta ikonu, var aplūkot dažādus datus.
 
Piemēram, nospiežot "ĀCM mežacūkas <90 dienas", kļūst redzami visi pēdējo trīs mēnešu laikā reģistrētie gadījumi.
 
Papildus tam ir redzami arī Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) u.c. noderīgi datu slāņi.