Aitas un kazas

Ministru kabineta noteikumi

 

 

Eiropas Savienības normatīvie akti

 

 

Par aitu un kazu eksportu uz Eiropas Savienības dalībvalstīm

 

Izvedot uz Eiropas Savienības dalībvalstīm aitas un kazas, kas dzimušas pēc 2009.gada 31.decembra, tām jābūt apzīmētām ar elektronisku apzīmēšanas līdzekli. Latvijā elektroniskais apzīmēšanas līdzeklis ir krotālija, kurā iestrādāta mikroshēma ar ieprogrammētu dzīvnieka identifikācijas numuru. Aitām un kazām tāpat kā līdz šim jābūt apzīmētām ar diviem apzīmēšanas līdzekļiem – krotālijām abās ausīs. Kā otrs apzīmēšanas līdzeklis joprojām ir „tradicionālā” krotālija. Uz abām krotālijām (tradicionālās un elektroniskās) tiek uzdrukāts identisks dzīvnieka identifikācijas numurs.