Apmaksas kārtība un cenrādis

 

Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) sniegto maksas pakalpojumu cenrādis un tiesiskais pamatojums ir pieejams šeit

 

Apmaksas kārtība

 

Maksa par pakalpojumu ir jāveic atbilstoši PVD izrakstītam rēķinam. Lai saņemtu rēķinu, reģistrācijas pieteicējam PVD ir jāiesniedz maksājuma pieteikums.

 

Pieteikumu var iesniegt:

 

  • elektroniski nosūtot uz e-pastu vzr@pvd.gov.lv;
  • personīgi PVD Veterināro zāļu reģistrācijas daļā (Rīgā, Peldu iela 30, 6.stāva 605.kabinets).
  • pa pastu (Veterināro zāļu reģistrācijas daļa, Peldu iela 30, Rīga, LV 1050, Latvija).

 

Pamatojoties uz maksājuma pieteikumu, PVD izsūtīs rēķinu reģistrācijas pieteicējam uz norādīto e-pastu.

 
Veicot rēķina apmaksu, maksājuma uzdevuma sadaļā „Maksājuma mērķis”, jānorāda rēķina numurs un EKK kods.
 
 
Iesniedzot dokumentāciju pakalpojuma saņemšanai, tai jāpievieno dokuments, kas apliecina samaksu par attiecīgo pakalpojumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 681.
 
 
PVD sniegtajiem maksas pakalpojumiem par veterināro zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju un reģistrācijas uzraudzību nepiemēro pievienotās vērtības nodokli (saskaņā ar "Pievienotās vērtības nodokļa likuma" 3.panta astoto daļu.
 
 
Visa par pakalpojumu noteiktā summa ir jāapmaksā pirms reģistrācijas procedūras uzsākšanas.