Apvidus automobiļu iegāde Pārtikas un veterinārā dienesta vajadzībām Nr. PVD 2014/03/SP

Apvidus automobiļu iegāde Pārtikas un veterinārā dienesta vajadzībām

Nr. PVD 2014/03/SP

Ņemot vērā to, ka Latvijā mājas cūku un meža cūku populācijā ir konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM), pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (2014.gada 2.jūlija (prot. Nr.36 70.§)), PVD veic Veterinārmedicīnas likumā un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” paredzētos uzdevumus ĀCM apkarošanai un tālākas izplatīšanās ierobežošanai.

Ņemot vērā plašo ĀCM izplatības teritoriju (plaša teritorija, ietverot apdzīvotas un neapdzīvotas vietas, kurās jāspēj nodrošināt slimības apkarošanas pasākumi) un daudzos pienākumus, kas jāveic PVD amatpersonām, kā arī papildus 20 amata vietu izveidi, ir izveidojusies situācija, kad ar esošajiem resursiem nav iespējams nodrošināt normatīvo aktu izpildi ĀCM apkarošanā un tālākas izplatības ierobežošanā, tādēļ, lai nodrošinātu operatīvu noteikto funkciju veikšanu samazinātu ĀCM izplatību cūku populācijā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu, tiek veikts iepirkums – sarunu procedūra par 14 apvidus automobiļu iegādi, kas paredzēti nozares specifisko funkciju veikšanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, jo Pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot iepirkuma procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu.

Informācija PVD mājaslapā ievietota: 22.09.2014.

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2014/03/SP

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 29.09.2014.

Paziņojums par rezultātiem nosūtīts publicēšanai IUB mājas lapā: 29.09.2014.

Līguma nosaukums:

Apvidus automobiļu iegāde Pārtikas un veterinārā dienesta vajadzībām

Līguma izpildītājs:

SIA "Forum Auto" 

Līgumcena:

EUR 242 859.40 bez PVN