Atļauja dabīgā minerālūdens izplatīšanai

Lai saņemtu atļauju dabīgam minerālūdenim, kas tiek iegūts Latvijā, uzņēmējam ir jāiesniedz:

 

 

Lai iegūtu atļauju izplatīt dabīgo minerālūdeni, kas ievests no trešajām valstīm, uzņēmējam ir jāiesniedz:

 

 

Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai