Atļaujas saņemšana veselīguma norādes lietošanai

Atļaujas procedūra funkcionālajām norādēm

 

Regula Nr.1924/2006 noteica, ka dalībvalstis iesniedz Eiropas Komisijai (Komisija) funkcionālo (13.panta) veselīguma norāžu sarakstu līdz 2008.gada 31.janvārim kopā ar norādēm piemērojamiem nosacījumiem ar atsauci uz attiecīgo zinātnisko pamatojumu.

 

Lai veselīguma norādi iekļautu Latvijas veselīguma norāžu sarakstā, uzņēmējiem bija jāiesniedz pieteikuma veidlapa vai brīvā formā rakstīts iesniegums kopā ar zinātnisko pamatojumu.

 

Līdz 2008.gada 31.janvārim tika saņemts 321 pieteikums no 22 pārtikas un 24 uztura bagātinātāju ražošanas vai izplatīšanas uzņēmumiem.

 

Komisija 2008.gada 31.janvārī saņēma ES dalībvalstu sarakstus kopumā ar vairāk nekā 44’000 veselīguma norādēm, t.sk. ap 500 Latvijas veselīguma norādēm. Komisija, sadarbojoties ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), iesniegtos datus izvērtē un pieņem ES sarakstu ar atļautajām norādēm.

 

 

Komisija ir paziņojusi, ka atļauto norāžu saraksta pieņemšana notiks 2 posmos:

 

1. funkcionālas norādes par vielām, kas nav botāniskas vielas, 
2. funkcionālas norādes par botāniskām vielām.