Bišu veselības uzraudzības programmas ietvaros noteikto pasākumu veikšana Latvijas bišu dravās 2014.gadā

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2013/05 B 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 11.04.2014.

Līguma nosaukums:

Bišu veselības uzraudzības programmas ietvaros noteikto pasākumu veikšana Latvijas bišu dravās 2014.gadā

Līguma izpildītājs un vērtētā cena: 

Latvijas Biškopības biedrība par finanšu piedāvājumā vērtēto pozīciju kopsummu EUR 14.345 bez PVN.

Lēmums

Līgums