Bišu veselības uzraudzības programmas ietvaros noteikto pasākumu veikšana Latvijas bišu dravās 2013.gada rudenī

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2013/05 B

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 29.08.2013.

Līguma nosaukums:

Bišu veselības uzraudzības programmas ietvaros noteikto pasākumu veikšana Latvijas bišu dravās 2013.gada rudenī

Līguma izpildītājs un vērtētā cena: 

Latvijas Biškopības biedrība par finanšu piedāvājumā vērtēto pozīciju kopsummu 10.0824 LVL bez PVN.

Lēmums

Līgums