Blakusparādību uzraudzība

Veterināro zāļu klīnisko pētījumu laikā atklāt retas vai ļoti retas veterināro zāļu blakusparādības nav iespējams. Pētījumu laikā nevar paredzēt visus papildus lietotos medikamentus un novērtēt to mijiedarbību, kā arī paredzēt atsevišķu dzīvnieku kategoriju jutību pret konkrēto medikamentu. Tāpēc būtiski ir veikt reģistrēto un veterinārmedicīnā lietoto veterināro zāļu drošības pārbaudi un analizēt lietošanas ieguvuma un riska attiecību. Visā pasaulē to nodrošina farmakovigilances jeb blakusparādību uzraudzības sistēma.

 

Farmakovigilance uzrauga dzīvnieku slimību profilaksei, diagnozei vai ārstēšanai paredzēto veterināro zāļu (t.sk. imunoloģisko zāļu) drošību pēc tam, kad veterinārās zāles ir reģistrētas un tās ir nonākušas tirgū.

 

Latvijas veterināro zāļu reģistrā iekļauto medikamentu blakusparādību uzraudzību veic Pārtikas un veterinārais dienests, kas izveido un uztur farmokoviligances sistēmu, apkopo un izvērtē informāciju, kas nepieciešama zāļu ieguvumu risku novērtēšanai un pastāvīgi uzrauga valstī reģistrēto veterināro zāļu drošību.

 

Par katru konkrēto veterināro zāļu drošību atbild reģistrācijas apliecības īpašnieks, kura pienākumos ietilpst izveidot un uzturēt farmakovigilances sistēmu, noteikt par blakusparādību uzraudzību atbildīgo amatpersonu un iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā periodiskus drošības ziņojumus.