Citu lolojumdzīvnieku (abinieku, grauzēju, rāpuļu u.c.) nekomerciāla pārvietošana starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

Vienotas prasības nekomerciālai pārvietošanai Eiropas Savienībā ir noteiktas vienīgi suņiem, kaķiem un seskiem.

 

Pārvietojot citus Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regulas (EK) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu I Pielikuma B daļā minētos lolojumdzīvniekus (abiniekus, grauzējus, rāpuļus u.c), jāievēro attiecīgās valsts nacionālajā likumdošanā noteiktās prasības šādu dzīvnieku ievešanai.

 

 

Pirms pārvietošanās starp dalībvalstīm ar apdraudēto sugu dzīvniekiem, kas iekļauti 1973. gada Vašingtonas konvencijā “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (CITES), Jums jāsazinās ar Dabas aizsardzības pārvaldi.