Citu valstu inspektoru pārbaudes

2020. gads

05.11. – 06. 11. 
Video inspekcija ar Ķīnas Tautas Republikas kompetento iestādi Latvijas zvejas pārstrādes uzņēmumos.
 
2019. gads
 
9.12. – 19.12. 
Brazīlijas Lauksaimniecības, lopkopības un pārtikas apgādes ministrijas inspektoru vizīte Pārtikas un veterinārajā dienestā, lai izvērtētu zvejas un piena pārstrādes uzņēmumus eksportam uz Brazīliju.
 
18. 09. – 26.09.
Korejas Republikas  Pārtikas un zāļu drošības ministrijas ekspertu vizīte, lai izvērtētu patērētājiem  nekaitīgas Latvijas piena ražošanas uzraudzības sistēmu un eksporta iespējas
 
13. 06.
Amerikas Savienoto Valstu Lauksaimniecības departamenta ekspertu vizīte, lai pārrunātu par ASV blakusproduktu importu uz Latviju
 
20.05.  – 21.05
Austrālijas Lauksaimniecības un ūdens resursu Valsts departamenta ekspertu vizīte, lai novērtētu lašu apstrādes uzņēmumus eksportam uz Austrāliju.
 
2018. gads 
 
02.12 – 06.12
Krievijas Federācijas Federālā veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienesta (Rosselhoznadzor) un Kazahstānas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Veterinārās kontroles uzraudzības komitejas  inspektori, lai veiktu kontroli zivsaimniecības uzņēmumos.
 
2017. gads 
 
29.09. – 03.10.
Honkongas kompetentās iestādes pārstāvju inspekcija uzņēmumos, kas izteikuši vēlmi eksportēt savu produkciju (olu produktus un putnu gaļu) uz Honkongu.
 
21.09. – 22.09.
Eiropas zāļu aģentūru savstarpējās novērtēšanas audits (Benchmarking of European Medicines Agencies = BEMA)
 
11. 06.  – 17.06.
Ķīnas Tautas Republikas kompetentās iestādes (AQSIQ) pārstāvju Pamatojoties uz Ķīnas Tautas Republikas kompetentās iestādes (AQSIQ) inspekcija medus uzņēmumos kas izteikuši vēlmi eksportēt medu uz Ķīnu.
 
2016. gads 
 
29. 06. – 01.07.
Krievijas Federācijas veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienesta (Rosselhoznadzor) inspekcija dzīvnieku barības ražošanas uzņēmumos kas eksportē dzīvnieku barību uz Krievijas Federāciju.
 
27. 06.  – 02.07.
Krievijas Federācijas Federālās veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienesta inspektoru un Kazahstānas Republikas Veterinārās laboratorijas Pārtikas drošības un maksas pakalpojumu daļas vadītāja inspekcija zvejas produktu apstrādes un barības ražošanas uzņēmumos.
 
22.05. – 29. 05
Azerbaidžānas Valsts veterinārā dienesta inspekcija uzņēmumos kas eksportē vai izteikuši vēlmi eksportēt produkciju uz Azerbaidžānu.
 
2014. gads 
 
26.02. – 28.02.
Eiropas zāļu aģentūru savstarpējās novērtēšanas audits (Benchmarking of European Medicines Agencies = BEMA)
 
13. 02. -  21. 02
Ķīnas Tautas Republikas Kvalitātes uzraudzības inspekcijas un karantīnas galvenās administrācija (AQSIQ) inspekcija par liellopu gaļas tirdzniecības atzīšanu uz Ķīnas Tautas Republiku.
 
2012. gads 
 
17.09. - 20. 09.
Austrālijas un Jaunzēlandes Pārtikas standartu institūcijas pārbaude, lai izvērtētu 
TSE situāciju Latvijā.
 
2011. gads 
 
27. 03. – 05. 04.
Krievijas Federācijas Federālā Veterinārā un fitosanitārā uzraudzības dienesta un Baltkrievijas Republikas Galvenās veterinārās pārvaldes (turpmāk Muitas ūnijas) inspektori, lai veiktu pārbaudi Latvijas dzīvnieku izcelsmes pārtikas uzņēmumos, kuri izteikuši vēlēšanos eksportēt produkciju uz Krievijas Federāciju  un Baltkrieviju.