Derīga konsultatīvā pieprasījuma novērtēšana

PVD izvērtēšanu veic 4 mēnešu laikā no dienas, kurā tā pieņēmusi lēmumu par konsultatīvā pieprasījuma derīgumu.

 

Ja PVD konstatē, ka tās rīcībā nav pietiekamu pierādījumu, lai lemtu par to, vai pārtikas produkts ir jauns pārtikas produkts, tā no pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja var pieprasīt papildu informāciju.

 

Pietiekami pamatotos gadījumos PVD termiņu var pagarināt, taču ne vairāk kā par 4 mēnešiem, par to informējot pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju, pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju.

 

Kad ir secināts, vai pārtikas produkts ir jauns pārtikas produkts, PVD nekavējoties informē pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju, pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju par lēmumu.

 

Eiropas Komisija  informāciju par jauna pārtikas produktu statusu nekavējoties publicē savā tīmekļa vietnē.