Dokumentu iesniegšana elektroniski

 

Dokumentu iesniegšana iestādei
 
 
 
Atgādinām! Parakstam ir nozīme! Paraksts tekstam vai fotogrāfijai piešķir juridisku spēku. Ar informāciju par dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu un e-adresi juridiskām personām aicinām iepazīties vietnē Mana Latvija.lv Dari digitāli!
 
Uzņēmumu reģistrācijas/ atzīšanas pieteikumu iesniegšana
 
  • Reģistrācijas un atzīšanas pieteikumi, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vai manuāli parakstīti dokumenti ieskenētā formā, sūtāmi uz e-pastu uard@pvd.gov.lv  vai pvd@pvd.gov.lv (oriģinālu atsūtot pa pastu), kā arī portālā www.latvija.lv. 
 
 
Robežkontrolei uzrādāmo kravu pavaddokumentu iesniegšana
 
  • Dokumentus iesniedz, izmantojot TRACES NT sistēmu;
  • Papīra formātā iesniedzami tikai oficiālo sertifikātu oriģināli; 
  • Ja oficiālais sertifikāts ir izsniegts un parakstīts elektroniski TRACES NT sistēmā, tā kopija nav jāpievieno;
  • Dokumentus iespējams lejupielādēt TRACES NT VSID sadaļā I.9. Pavaddokumenti.