Dzērienu un dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumiem

Dabīgā minerālūdens un avota ūdens ražošana

 

 
Eiropas Savienības normatīvie akti tiek regulāri aktualizēti, tādēļ vienmēr pārliecinieties, vai iepazīstaties ar dokumenta jaunāko versiju. To var izdarīt Eiropas Savienības tiesību aktu datubāzē, meklētājā ievadot Jūs interesējošā dokumenta numuru.
 
Dzeramā ūdens ražošana
 
 
Eiropas Savienības normatīvie akti tiek regulāri aktualizēti, tādēļ vienmēr pārliecinieties, vai iepazīstaties ar dokumenta jaunāko versiju. To var izdarīt Eiropas Savienības tiesību aktu datubāzēmeklētājā ievadot Jūs interesējošā dokumenta numuru.
 
Alkoholisko dzērienu ražošana
 
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 9. panta pirmā daļa nosaka, ka alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta. Iepriekš minētais aizliegums ražot alkoholiskos dzērienus mājas apstākļos neattiecas uz alu, vīnu un citu likuma "Par akcīzes nodokli" 3. panta ceturtās daļas 1. punktā minēto raudzēto dzērienu izgatavošanu personiskajam patēriņam (Likuma 9. panta otrā daļa).
 

Alkoholisko dzērienu aprites likums paredz tiesības komersantam ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai. Saskaņā ar Likuma 1.pantu atvieglojumus var saņemt, ja pats ražo vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai fiziskās personas vai komercsabiedrības dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai laulātā īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas teritorijā, ar nosacījumu, ka komercsabiedrības dalībniekam pirms darījuma veikšanas dienas vismaz deviņus mēnešus nepārtraukti pieder ne mazāk kā 35 procenti kapitāla daļu komercsabiedrībā, vai iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), turklāt nodrošinot, ka:

 
1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā;
2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā;
3) saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā.
 
Detalizētāk par atvieglotiem nosacījumiem, kas minēti Alkoholisko dzērienu aprites likumā, var interesēties Valsts ieņēmumu dienestā.
 
 
Savā darbībā jāievēro sekojoši normatīvie akti:
 

 

Augļu un/vai ogu vīni

 

Pie augļu un/vai ogu vīniem nepieder vīni, kuri iegūti no vīnogām, kas pieder pie Vitis vinifera sugas un ir iegūtas, krustojot Vitis vinifera sugu ar citām Vitis ģints sugām. Augļu un/vai ogu vīnu ražošanā, papildus iepriekš uzskaitītajiem normatīvajiem aktiem, jāievēro:

 

 

Vīnogu vīni

 

Vīnogu vīns ir produkts, ko iegūst pilnībā vai daļēji alkoholiski fermentējot svaigas, saspiestas vai nesaspiestas vīnogas vai vīnogu misu. Vīnogas pieder pie Vitis vinifera sugas vai arī iegūtas, krustojot Vitis vinifera sugu ar citām Vitis ģints sugām. Bet attiecīgā šķirne nav viena no šīm šķirnēm: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton un Herbemont. Ražojot vīnu, papildus iepriekš uzskaitītajiem normatīvajiem aktiem, jāievēro:

 

 

Aromatizēti vīnogu vīni, tos saturoši dzērieni un kokteiļi

 

 

Stiprie alkoholiskie dzērieni

 

 
Ja uzņēmums ražo whisky jeb whiskeybrandy jeb Weinbrand vai citus stipros alkoholiskos dzērienus, kuru aprakstā, noformējumā vai marķējumā norāda nogatavināšanas laiku, tas jāiztur PVD uzraudzībā.
 
Stipro alkoholisko dzērienu nogatavināšanas shēma PVD uzraudzībā (Reglas (EK) Nr. 110/2008 12.p. (3).

 

Sidri

 

 
Eiropas Savienības normatīvie akti tiek regulāri aktualizēti, tādēļ vienmēr pārliecinieties, vai iepazīstaties ar dokumenta jaunāko versiju. To var izdarīt Eiropas Savienības tiesību aktu datubāzē, meklētājā ievadot Jūs interesējošā dokumenta numuru.
 
Bezalkoholisko dzērienu ražošana 
 

 

Kvasam un kvasa dzērieniem

 

 
Eiropas Savienības normatīvie akti tiek regulāri aktualizēti, tādēļ vienmēr pārliecinieties, vai iepazīstaties ar dokumenta jaunāko versiju. To var izdarīt Eiropas Savienības tiesību aktu datubāzē, meklētājā ievadot Jūs interesējošā dokumenta numuru.