Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļa

Madara Volka
Daļas vadītāja 
 
Tālrunis.: 67095239
Kabinets: 305
 
Mārtiņš Seržants
Daļas vadītāja vietnieks
 
Tālrunis:  67027586
Kabinets:  305
 
Emīls Jēgers
Vecākais eksperts
 
Tālrunis:  67095264
Kabinets:  305
 
Tatjana Ribakova
Vecākā eksperte
 
Tālrunis: 67027584
Kabinets: 305
 
Daiga Zvidriņa
Vecākā eksperte
 
Tālrunis: 67027581
Kabinets: 305
 
Māra Užule
Vecākā eksperte
 
Tālrunis: 67095256
Kabinets: 305