Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļa

Andris Vaiders
Daļas vadītājs
 
Tālrunis:  67095252
Kabinets:  202
 
Ilze Plīkša
Daļas vadītāja vietniece
 
Tālrunis:  67095257
Kabinets:  205
 
Inga Platpīre
Vecākā eksperte
 
Tālrunis:  67084602
Kabinets:  205
 
Evita Leitāne
Vecākā eksperte
 
Tālrunis:  67084602
Kabinets:  205
 
Una Rubīna
Vecākā eksperte
 
Tālrunis:  67095259
Kabinets:  204
 
Zeltīte Skalberga
Vecākā eksperte
 
Tālrunis: 67095254
Kabinets: 204
 
Ieva Gila
Vecākā eksperte
 
Tālrunis: 67095252
Kabinets: 204
 
Aivars Rolšteins
Vecākais eksperts
 
Tālrunis:  67095268
Kabinets:  205