Dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju iekšējā tirdzniecība un imports no trešajām valstīm

Zirgu sugas dzīvnieki

 

Nosaka

 

 

Govju sugas dzīvnieki

 

Govju sugas dzīvnieku sperma

 

Nosaka

 

 

Govju sugas dzīvnieku olšūnas un embriji

 

Nosaka

 

 

Cūku sugas dzīvnieki

 

Cūku sugas dzīvnieku sperma

 

Nosaka

 

 

Cūku sugas dzīvnieku olšūnas un embriji

 

Nosaka

 

 

Aitas un kazas

 

Nosaka

 

 

Citi dzīvnieki

 

Nosaka

 

 

ES atzītie mākslīgās apsēklošanas centri

 

 

Nosaka