Dzīvnieku un nepārtikas produktu eksports

Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu izvešanai no valsts nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kuru izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests. Lai to saņemtu, ir jāaizpilda elektronisks iesniegums  E-pakalpojumi un jāsazinās ar attiecīgo teritoriālo struktūrvienību. Pēc veterinārā inspektora norādījumiem jāizpilda visas attiecīgās importētājvalsts prasības un par to izpildi jāiesniedz pārvaldē apstiprinoši dokumenti.

 

Normatīvie akti:

 

 

PVD APSTIPRINĀTIE VETERINĀRIE (VESELĪBAS) SERTIFIKĀTI