Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta (HFAA) pārbaudes

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta (HFAA) plānotās  pārbaudes 2020. gadā

 

NUMURS

TĒMA

SĀKUMA DATUMS

BEIGU DATUMS

2020-6969

Āfrikas cūku mēris

20.01.2020.

24.01.2020.

2020-7046

Ģeogrāfiskās norādes

01.06.2020.

10.06.2020.

2020-6924

Mikrobioloģiskais piesārņojums – primārā ražošana

14.09.2020.

25.09.2020.

2020-7001

Robežkontroles punktu atzīšana

13.10.2020.

23.10.2020.

 

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta (HFAA) veiktās pārbaudes 2019. gadā

 

1.07. – 5.07.

EK finanšu audits par 2016. – 2017.gadā ES līdzfinansētām Āfrikas cūku mēra apkarošanas programmām.

 

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta (HFAA) veiktās pārbaudes 2018.gadā

 

NUMURS

TĒMA

SĀKUMA DATUMS

BEIGU DATUMS

2018-6423

Āfrikas cūku mēris

23.04.2018.

27.04.2018.

 

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta (HFAA) veiktās pārbaudes 2017.gadā

 

NUMURS

TĒMA

SĀKUMA DATUMS

BEIGU DATUMS

2017-6202

Antimikrobiālā rezistence – faktu konstatēšanas misija

16.05.2017.

23.05.2017.

2017- 6286

ĀCM uz robežas

28.08.2017.

30.08.2017.

2017-6024

Nacionālā audita sistēmas

09.10. 2017.

13.10.2017.

 

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta (HFAA) pārbaudes 2016.gadā

 

NUMURS

TĒMA

SĀKUMA DATUMS

BEIGU DATUMS

2016-8744

Bioloģiskā lauksaimniecība – pārtikas kvalitāte

13.06.2016.

22.06.2016.

2016-8914

Zvejas produktu izsekojamība un marķēšana

05.09.2016.

09.09.2015.

2015-7658

Dzīvnieku veselība – Āfrikas cūku mēris

20.09.2016.

29.09.2016.

 

2015. gadā Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju direktorāts veica šādas pārbaudes Pārtikas un veterinārajā dienestā:

NUMURS

TĒMA

SĀKUMA DATUMS

BEIGU DATUMS

2015-7432

Importa kontrole

16.02.2015.

20.02.2015.

2015-7573

Atgremotāju un cūku izsekojamība

14.09.2015.

18.09.2015.

2015-7658

Vispārējā izsekojamība

„follow up”

23.11.2015.

27.11.2015.

 

2014. gadā Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju direktorāts veica šādas pārbaudes Pārtikas un veterinārajā dienestā:

NUMURS

TĒMA

SĀKUMA DATUMS

BEIGU DATUMS

2014-7077

Dzīvnieku labturība un ar to saistītas darbības kaušanas laikā

23.02.2014.

28. 02. 2014.

2014-7292

Robežkontroles profilaktiskie pasākumi pret Āfrikas cūku mēri

12.03.2014.

13.03.2014.

MA-01-2014

Salmonellas monitoringa un apkarošanas programmu finanšu audits par

2011. – 2012.gadu

12.05.2014.

16.05.2014

2014-7230

Pēc kaušanas izsekojamība

01.12.2014.

12.12.2014.

 

2013. gadā Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju direktorāts veica šādas pārbaudes Pārtikas un veterinārajā dienestā:

PĀRBAUDES TĒMA

SĀKUMA DATUMS

BEIGU DATUMS

Dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas importa kontroles (robežkontrole)

04.02.2013.

08.02.2013.

Atliekvielas un piesārņojums (dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes pārtika); Dioksīns Baltijas jūras zivīs

19.02.2013.

27.02.2013

Dzīvnieku infekcijas slimību kontroles plāni, dzīvnieku nokaušana analīžu veikšanai

04.03.2013.

08.03.2013

Zvejas produkti

16.04.2013.

25.04.2013

Higiēnas prasības (gaļa/piens)

27.05.2013.

07.06.2013.

 

2012. gadā Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju direktorāts veica šādas pārbaudes Pārtikas un veterinārajā dienestā:

FVO pārbaudes tēma

Pārbaudes laiks

FVO pārbaude par importa kontrolēm, kas netiek veiktas robežkontroles punktos, un specifiskiem jautājumiem iepriekš izvēlētos robežkontroles punktos.

23. - 27. janvāris

Visaptverošs audits (country profile) par FVO ziņojumu rekomendāciju izpildi.

5. – 9. marts

Organiskais mēslojums un augsnes uzlabotāji.

23. – 27. aprīlis

Risku identifikācija un vadība dzīvnieku barības sektorā

03. – 7. septembris

Pesticīdu kontroļu izvērtēšana.

12. – 16. septembris

Dzīvnieku labturība, dējējvistas.

26. – 30. novembris


2011. gadā Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju direktorāts veicis šādas pārbaudes Pārtikas un veterinārā dienestā:

Oficiālās kontroles sistēmas organizācijas un likumdošanas ieviešanas pasākumi par pārtikas kontaktmateriāliem

Janvārī

Salmonellas nacionālās kontroles programmas polpulācijas sistēmas organizācija un likumdošanas ieviešanas pasākumi

Martā

Oficiālās veterinārās robežkontroles organizācija

Septembrī