Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta (HFAA) pārbaudes

 
 
     EIROPAS KOMISIJA
     VESELĪBAS UN PĀRTIKAS DROŠUMA ĢENERĀLDIREKTORĀTS
 
 
Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta (HFAA)
plānotās attālinātās pārbaudes 2021. gadā
 

NUMURS

TĒMA

SĀKUMA DATUMS

 

2021 - 7208

 

Barības drošums, higiēna, izsekojamība un dzīvnieku blakusproduktu  (ABP) un atvasināto produktu izmantošana

 

11.01.2021.

2021  - 7272

Augu veselība  - importa kontroles

25 .01. 2021.

2021 - 7156

Visaptverošs audits – Country profile

19. 04.  2021

2021 - 7146

Faktus izzinoša vizīte, lai apkopotu informāciju par valsts pasākumu piemērotību un efektivitāti krāpniecisku darbību apturēšanai  lauksaimniecības un pārtikas apritē saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625

14 .06. 2021.