EK normatīvie akti par oficiāli brīvu noteiktu valstu vai to reģionu statusiem un papildus garantijām

EK normatīvie akti par oficiāli brīvu noteiktu valstu vai to reģionu statusiem un papildus garantijām
attiecībā uz atsevišķām infekcijas slimībām