Eksports uz Krievijas Federāciju / Muitas ūniju

Prasības eksportam uz Krievijas Federāciju

 

  • Uzņēmumam jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta atzītam, ar tiesībām pārtiku izvietot Eiropas Savienības dalībvalstu tirgos
  • Jāievēro importētājvalsts prasības attiecībā uz uzņēmumu higiēnu, produktu atbilstību un to kontroli  Lejupielādēt prasības
  • Piena pārstrādes uzņēmumiem jāievēro Krievijas Federācijas Federālā likuma „Tehniskais reglaments pienam un piena produktiem” Lejupielādēt likumu

 

Ja, uzņēmums atbilst iepriekš minētajam, tad:

 

  • Pārtikas un veterinārajā dienestā jāiesniedz iesniegums par vēlēšanos eksportēt produktus uz šo valsti.
  • Pēc iesnieguma saņemšanas, Pārtikas un veterinārais dienests izvērtēs uzņēmuma atbilstību iepriekš minēto prasību ievērošanā un rakstiski rekomendēs to Krievijas Federācijas Veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienestam inspekcijas veikšanai.
  • Pēc tam Krievijas Federācijas dienests informēs Pārtikas un veterināro dienestu par uzņēmumu pārbaudes laikiem.

 

Periods no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz atļaujas eksportēšanai saņemšanai ir pietiekami garš - gads un ilgāk.

 

Pre-eksporta sertifikāti

 

Lai ražotu  produkciju, kas paredzēta tālākam eksportam uz Krievijas Federāciju un Muitas ūniju, atzītajiem uzņēmumiem, iepērkot  dzīvnieku izcelsmes izejvielu no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir nepieciešams oficiāls pre-eksporta sertifikāts.
 
Pre-eksporta sertifikātus izsniedz nosūtītājas dalībvalsts valsts kompetentā iestāde.
 
Pre-eksporta sertifikātus izejvielai  izsniedz sekojošiem  uzņēmumiem – saskaņā ar  Krievijas Federācijas un Muitas ūnijas prasībām atzītiem dalībvalstu uzņēmumiem.