Gaļas un gaļas produktu ražošanas uzņēmumos

Latvijas Republikas normatīvie akti:

 

 

Eiropas Savienības normatīvie akti: