Ģenētiski modificēta pārtika

Attīstoties biotehnoloģijai arvien vairāk tiek veidotas jaunas, mērķtiecīgi uzlabotas lauksaimniecības kultūras ar gēnu inženierijas palīdzību, tas ir īpašos laboratorijas apstākļos nomainot viena dzīva organisma gēnu ar cita dzīva organisma gēnu.

 

Ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) ir dzīvie organismi, kas ir pārveidoti ar citu organismu gēnu palīdzību. Līdz šim izplatītākie ĢM augi galvenokārt bija soja un kukurūza, taču šobrīd jau pasaulē pārtikā plaši izmanto arī ĢM rīsus un rapsi.

 

Ģenētiski modificētā pārtika ir pārtika, kura satur ĢMO vai to sastāvdaļas, piemēram, ģenētiski modificēta sojas eļļa, sojas milti, šokolāde ar ĢM soju, u.c.

 

Eiropas Savienībā drīkst izplatīt bez ierobežojumiem tikai atzītus ģenētiski modificētus pārtikas veidus, kuru saraksts ir atrodams EK reģistrēto un atzīto ĢM pārtikas produktu un dzīvnieku barības reģistrā EFSA interneta mājas lapā. 

 

Šo jomu reglamentē sekojoši Latvijas Republikas normatīvie akti:

 

Eiropas Savienības normatīvie akti: 

 

ĢM pārtikas marķēšanas prasības