Importa nosacījumi materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

Plastmasa
 

 

Pārstrādāta plastmasa:

 

 
Keramika (t.sk. porcelāna, fajansa, terakotas, majolikas):
 

 

Gumijas vai elastomēru knupīši un mānekļi:

 

 

Reģenerētas celulozes plēves materiāli un izstrādājumi:

 

 

Aktīvie un viedie materiāli un izstrādājumi: