Informācija par ES atļautajiem jaunās pārtikas produktiem

Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības saraksts ir iekļauts Eiropas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

 

Šajā sarakstā ir iekļauti jaunās pārtikas produkti, kuri  tika atļauti vai paziņoti ar iepriekš spēkā esošo Regulu Nr.258/97. Turpmāk saraksts tiks regulāri atjaunināts ar tiem jaunas pārtikas produktiem, kuriem atļauja tiks piešķirta atbilstoši Regulai Nr.2015/2283. 

 

Savienības sarakstā par jaunu pārtikas produktu tiek ietverta šāda informācija:

 

  • jaunās pārtikas produkta nosaukums un specifikācija;
  • lietošanas nosacījumi, saskaņā ar kuriem jauno pārtikas produktu var izmantot (konkrētās pārtikas kategorijas un maksimālais līmenis);
  • papildu īpašās prasības par marķēšanu;
  • citas prasības, ja tādas tiek noteiktas (piemēram, prasības par uzraudzību pēc laišanas tirgū).

 

Svarīgi!

 

Jaunus pārtikas produktus drīkst laist tirgū vai izmantot cilvēku uzturā, ja vien tie ir iekļauti jaunu pārtikas produktu Savienības sarakstā. Jaunus pārtikas produktus drīkst lietot atbilstoši Savienības sarakstā norādītajiem izmantošanas nosacījumiem un marķēšanas prasībām.