Informācijas sistēmas "Veterināro zāļu reģistrs" izmaiņu izstrāde

Nr. PVD 2011/06 Ie  

„Informācijas sistēmas „Veterināro zāļu reģistrs” izmaiņu izstrāde”

Reģistrācijas datums IUB mājas lapā 06.10.2011.

Ievietošanas datums PVD mājas lapā 06.10.2011.

Nosaukums:

LR Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālrunis:

67095230

Fakss :

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Dmitrijs Popovs – jautājumos par iepirkuma tehnisko specifikāciju

Renāte Kušķe – jautājumos par iepirkuma tehnisko specifikāciju

Agnese Puķīte – jautājumos par iepirkuma procedūras norisi

Tālrunis:

67027188; 67084618; 67027598

E-pasts:

dmitrijs.popovs@pvd.gov.lv

renāte.kuske@pvd.gov.lv

agnese.pukite@pvd.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

17.10.2011. līdz 13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2011/06 Ie

Paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanas datums IUB mājas lapā: 21.11.2011.

Informācijas ievietošanas datums PVD mājas lapā: 21.11.2011.

Līguma nosaukums:

Informācijas sistēmas „veterināro zāļu reģistrs” izmaiņu izstrāde

Līguma izpildītājs:

SIA „Tieto Latvia”

Kopējā līgumcena:

19 950.00 Ls bez PVN