Informācijas tehnoloģiju daļa

Guntars Lorencis
Daļas vadītājs 
 
Tālrunis: 67095245
Kabinets: 114
 
Dmitrijs Vietriņš
Daļas vadītāja vietnieks
 
Tālrunis: 67027596
Kabinets: 506
 
Līga Šostaka
Informācijas sistēmu administratore
 
Tālrunis: 67027188
Kabinets: 506
 
Giors Geks
Informācijas sistēmu administrators
 
Tālrunis: 67027188
Kabinets: 114
 
 
Elvis Biezais
Datorsistēmu sistēmu un datortīklu administrators
Tālrunis: 67027188
Kabinets: 506
 
 
Armands Kirillovs
Datorsistēmu un datortīklu administrators  
 
Tālrunis: 67027188
Kabinets: 506
 
Aleksejs Basevičs
Datorsistēmu un datortīklu administrators
 
Tālrunis: 67027188
Kabinets: 506
 
Mārtiņš Beržinskis
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs
 
Tālrunis: 63713928
Kabinets: 510