Institucionālā sadarbība

Pārtikas un veterinārais dienests slēdz savstarpējās sadarbības līgumus, lai veicinātu Latvijas, citu ES dalībvalstu un ES kaimiņvalstu iestāžu veiksmīgu sastrādāšanos.

 

PVD nodrošina pieredzes apmaiņu vizīšu organizēšanu trešo valstu sadarbības partneriem, iepazīstinot ar Eiropas Savienības regulējošo normatīvo aktu prasībām.