Īpaši importa nosacījumi

Sēnēm no Albānijas, Baltkrievijas, Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas, Lihtenšteinas, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Moldovas, Melnkalnes, Norvēģijas, Rumānijas, Krievijas, Serbijas, Šveices Turcijas, Ukrainas:
 • Izvešanas atļauja lauksaimniecības produktiem (Regulas 1635/2006 III pielikums).
 • PVD inspektori robežkontroles punktā visām kravām ņems paraugus radioaktivitātes līmeņa noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai.
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 67,- EUR
 
Rīsiem un jebkuriem izstrādājumiem, kas satur rīsus no Ķīnas: 
 • Veselības sertifikāts (Lēmuma 2011/884 III pielikums)
 • Analīžu protokols (IV pielikums)
 • Katrs atsevišķs kravas maiss vai iepakojums identificēts ar kodu
 • PVD inspektori robežkontroles punktā visām kravām ņems paraugus ĢMO noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 152,-EUR
 
Pārtikas produktiem no Japānas (precīzu informāciju skatīt Regulā 6/2016) 
 • Deklarācija importam Savienībā
 • analītiskais ziņojums, kurš ietver paraugu ņemšanas un analīžu rezultātus (atsevišķiem produktiem no atsevišķām prefektūrām
 • PVD inspektori robežkontroles punktā izlases kārtā kravām ņems paraugus cēzija-134 un cēzija-137 kopējā daudzuma noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu ap - 24,-EUR
 
Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikai:
 • Pārbaudes sertifikāts bioloģiskās ražošanas produktu importam (ES Regulas 1235/2008 V pielikums
 • PVD inspektori robežkontroles punktā vismaz vienam produktam no kravas ņems paraugus laboratoriskai testēšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 225,- EUR pesticīdiem, 152,- EUR - ĢMO, 150,- EUR - apstrāde ar jonizējošo starojumu.
 
Dīgstiem vai sēklām, no kurām paredzēts ražot dīgstus no trešajām valstīm (Regula 211/2013):
 • Sertifikāts Eiropas Savienībai (Regulas 211/2013 II pielikums)
 • Ziņojums, kur ir iekļauti paraugu ņemšanas un analīzes rezultāti