Īpaši importa nosacījumi

Sēnēm no Albānijas, Baltkrievijas, Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas, Lihtenšteinas, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Moldovas, Melnkalnes, Norvēģijas, Rumānijas, Krievijas, Serbijas, Šveices Turcijas, Ukrainas:
 • Izvešanas atļauja lauksaimniecības produktiem (Regulas 1635/2006 III pielikums).
 • PVD inspektori robežkontroles punktā visām kravām ņems paraugus radioaktivitātes līmeņa noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai.
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 67,- EUR
Guāras sveķiem un izstrādājumiem, kas satur vismaz 20% guāras sveķu no Indijas:
 • Veselības sertifikāts importam Eiropas Savienībā (Regulas 2015/175 pielikums
 • Analīzes pārskats
 • Katrs atsevišķs kravas maiss vai iepakojums identificēts ar kodu
 • PVD inspektori robežkontroles punktā 5% kravām ņems paraugus pentahlorfenola līmeņa noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 90,- EUR
Rīsiem un jebkuriem izstrādājumiem, kas satur rīsus no Ķīnas: 
 • Veselības sertifikāts (Lēmuma 2011/884 III pielikums)
 • Analīžu protokols (IV pielikums)
 • Katrs atsevišķs kravas maiss vai iepakojums identificēts ar kodu
 • PVD inspektori robežkontroles punktā visām kravām ņems paraugus ĢMO noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 152,-EUR
Riekstiem, žāvētiem augļiem un izstrādājumiem no tiem no Brazīlijas, Ķīnas, Ēģiptes, Irānas, Turcijas, Ganas, Indijas (precīzu informāciju skatīt Regulas 2011/884 I pielikumā)
 • Veselības sertifikāts importam Eiropas Savienībā (Regulas 2011/884 III pielikums
 • Paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti
 • PVD inspektori robežkontroles punktā 10-50% kravām (atkarībā no produkta un valsts) ņems paraugus aflatoksīnu līmeņa noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu zemesriekstiem - ap 132,-EUR, riekstiem, žāvētiem augļiem - ap 197,-EUR
Lazdu riekstu eļļai no Turcijas:
 • Veselības sertifikāts importam Eiropas Savienībā (Regulas 2011/884 III pielikums)  
 • Paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti
 • PVD inspektori robežkontroles punktā izlases kārtā kravām ņems paraugus aflatoksīnu līmeņa noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 132,-EUR
Čilli un muskatriekstiem no Indijas:
 • Veselības sertifikāts importam Eiropas Savienībā (Regulas 2011/884 III pielikums
 • Paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti
 • PVD inspektori robežkontroles punktā 20% kravām ņems paraugus aflatoksīnu līmeņa noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 66,-EUR
Muskatriekstiem no Indonēzijas:
 • Veselības sertifikāts importam Eiropas Savienībā (Regulas 2011/884 III pielikums)
 • Paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti
 • PVD inspektori robežkontroles punktā 20% kravām ņems paraugus aflatoksīnu līmeņa noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 66,-EUR
Arbūzu (Egusi, Citrullus spp.) sēklām un no tām iegūtiem produktiem no Nigērijas:
 • Veselības sertifikāts importam Eiropas Savienībā (Regulas 2011/884 III pielikums)
 • Paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti
 • PVD inspektori robežkontroles punktā 50% kravām ņems paraugus aflatoksīnu līmeņa noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 66,-EUR
Pārtikas produktiem no Japānas (precīzu informāciju skatīt Regulā 6/2016) 
 • Deklarācija importam Savienībā
 • analītiskais ziņojums, kurš ietver paraugu ņemšanas un analīžu rezultātus (atsevišķiem produktiem no atsevišķām prefektūrām
 • PVD inspektori robežkontroles punktā izlases kārtā kravām ņems paraugus cēzija-134 un cēzija-137 kopējā daudzuma noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu ap - 24,-EUR
Okrām un karija lapām un izstrādājumiem tiem no Indijas
 • Veselības sertifikāts importam Eiropas Savienībā (Regulas 885/2014 II pielikums)
 • Paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti
 • PVD inspektori robežkontroles punktā 20% kravām ņems paraugus pesticīdu līmeņa noteikšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 225,-EUR
 
Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikai:
 • Pārbaudes sertifikāts bioloģiskās ražošanas produktu importam (ES Regulas 1235/2008 V pielikums
 • PVD inspektori robežkontroles punktā vismaz vienam produktam no kravas ņems paraugus laboratoriskai testēšanai. Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai
 • Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu - ap 225,- EUR pesticīdiem, 152,- EUR - ĢMO, 150,- EUR - apstrāde ar jonizējošo starojumu.